KameOn CS:GO Turnaussäännöt

 

1.Yleiset säännöt
2.Pelin säännöt
3.Muut säännöt
4.Tauot
5.Kartat
6.Protestit ja rangaistukset
7.Fair play
8.Lähetykset
9.Demot

Sääntöjen rikkominen johtaa varoitukseen. Rangaistukset ovat seuraavat

  • Ensimmäinen varoitus: sääntöjä rikkonut joukkue pyytää anteeksi toiselta osapuolelta.
  • Toinen varoitus: joukkue poistetaan turnauksesta.

 

1.Yleiset säännöt

1.1: Yksittäinen pelaaja voi pelata vain yhdessä kokoonpanossa.
1.2: Peli: Counter-Strike: Global Offensive, viimeisin versio.
1.3: Joukkueen koko: 5 varsinaista pelaajaa. Joukkueella voi olla yksi varapelaaja, joka täytyy ilmoittaa KameOn sivuston sekä Faceitin kautta. Varapelaajaa ei voi ottaa mukaan kesken ottelun vaan muutokset on tehtävä ennen kunkin pelin Check-in vaihetta. 
1.4: Joukkue pelaa neljällä jos pelaaja poistuu kesken turnauksen.
1.5: Yksi pelaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa turnauksen aikana.
1.6: VoIP-ohjelmisto on sallittu. KameOn tarjoaa Discordin, pelaajat voivat käyttää omaa VoIP:tä.
1.7: Mikä tahansa ohjelmisto, joka muokkaa pelitiedostoja tai tuottaa epäreilun edun pelissä, on ehdottomasti kielletty ja on peruste välittömälle poistamiselle turnauksesta.
1.9: Pelinimet ja kuvat
1.9.3: Pelaajien tulee käyttää lähetyskelpoista Steam-profiilikuvaa, suositeltavasti joukkueen logoa.
1.12: Pelin aikana joukkueen pelaajat voivat kommunikoida vain peliin liittyvien henkilöiden kanssa: joukkueen pelaajat, joukkueen valmentaja ja turnaus toimihenkilöt kuten tuomarit.
1.13: Aikataululliset asiat
1.13.2: Jos joukkue ei ole paikalla ja valmiina kun pelin on määrä alkaa, joukkue luovuttaa ottelun automaattisesti. Välierien ja finaalien aikana joukkueelle voidaan myöntää 15 minuuttia aikaa olla valmiina, jonka jälkeen joukkue luovuttaa koko ottelun.
1.13.3: Jos joukkueesta puuttuu pelaajia, kun ottelun on määrä alkaa, heidän täytyy aloittaa ottelu ilman täyttä joukkuetta tai luovuttaa. Kapteenin vastuulla on, että kaikki joukkueen pelaajat ovat valmiina määräaikaan mennessä.
1.13.4: Turnaus toimihenkilöt varaavat oikeuden muuttaa näitä määritteitä, mikäli olosuhteet niin vaativat.

 

1.Yleiset säännöt

2.1: Game mode: mr15
2.2: Total of 30 rounds, switching sides at halftime (after 15th round).
2.3: Start money: $800
2.4: Round time: 1 minute 55 seconds.
2.5: Freeze time: 15 seconds
2.6: C4-timer: 40 seconds
2.7. Ensimmäinen joukkue joka voittaa 16 kierrosta varsinaisella peliajalla, voittaa ottelun.
2.8: Jos kartta päättyy tasapeliin, pelataan jatkoaika
2.8.1: Joukkueet jatkavat samalla puolella kuin varsinaisella peliajalla
2.8.2: Joukkue, joka ensimmäisenä voittaa neljä kierrosta jatkoajalla, voittaa ottelun.
2.8.3: Game mode: mr3
2.8.4: Start money: $16 000
2.8.5: Jatkoaikaa jatketaan tasatilanteessa uudella jatkoajalla, kunnes voittaja on ratkennut.
2.9: Palvelimen asetustiedosto on viimeisin FaceIt config

 

3.Muut säännöt

 

4.Tauot

4.1: Pelin asettaminen tauolle tapahtuu kierroksen päätyttyä.
4.2: Pelin asettaminen tauolle on sallittu ainoastaan taktista taukoa (aikalisä) varten tai teknisen ongelman takia.
4.3: Vain tauon asettanut joukkue voi jatkaa peliä.
4.4: Taktista taukoa voi käyttää kumpikin joukkue pelin aikana neljästi. Tauon pituus on maksimissaan 30 sekuntia.
4.5: Jos pelaajalla on tekninen ongelma, peli voidaan asettaa tauoksi maksimissaan 10 minuutiksi, jonka jälkeen ottelua jatketaan pelaajan pelikyvystä huolimatta.
4.6: Jos palvelimen tai verkon aiheuttama tekninen vika vaikuttaa vähintään kolmeen pelaajaan vähintään 10 minuutin ajan, peli voidaan aloittaa alusta seuraavin ehdoin:
4.6.1: Jos kolmas kierros ei ole vielä alkanut, peli aloitetaan kokonaan alusta.
4.6.2: Jos kolmas kierros on jo alkanut, peli jatkuu senhetkisestä pistetilanteesta siten, että jokaiselle pelaajalle annetaan aloitusraha 6500 $.

 

5.Kartat

 

6.Protestit ja rangaistukset

6.1: Kaikki protestit tulee tehdä 10 minuutin sisällä ottelun päättymisestä. Taukoja ei käytetä pelin aikana protestien tekemiseen. Tapaukset käsitellään tuomarien toimesta ottelun jälkeen.
6.2: Kun ottelusta on tehty protesti, asianomaiset joukkueet eivät voi jatkaa turnauksessa ennen kuin protesti on selvitetty.
6.3: Rangaistukset
6.3.1: Varoitus, joukkueen diskaus turnauksesta, pelikiellon asettaminen pelaajalle tai joukkueelle.
6.3.3: Tuomarit voivat käyttää säädettyjä rangaistuksia haluamallaan tavalla.
6.4: Online-otteluissa protestin tehnyt joukkue voi pyytää maksimissaan kolme demoa vastapuolen joukkueelta. Tuomarille on ilmoitettava demojen pyytämisestä välittömästi.
6.4.1: Demot on toimitettava protestoivan joukkueen kapteenille 15 minuutin kuluessa demojen pyytämisestä. Aikamääreestä lipsuminen johtaa rangaistukseen.
6.4.2: Kun demot on toimitettu, niin protestoivalla joukkueella on 20 minuuttia aikaa tutkia demoja ja, halutessaan jatkaa protestia, raportoida tuomareille kiistanalaiset tilanteet ja tarkat kierrosajat. Joukkue voi raportoida maksimissaan viisi eri tilannetta. Aikamääreestä lipsuminen tarkoittaa protestin raukeamista.

 

7.Fair play

7.1: Turnaus käyttää reilun pelaamisen eli fair play -sääntöjä. Haukkuminen, rasismi ja uskonnon pilkkaaminen on kiellettyä ja johtaa rangaistukseen. Vastustajan tahallinen provosointi on kielletty varoituksen uhalla.
7.2: Osallistujien tulee puhutella tuomareita kohteliaasti ja kunnioittavasti.
7.3: Jos osallistuja yrittää tahallaan sabotoida pelejä, toisia pelaajia tai turnauksen järjestäjiä, pelaaja diskataan.

 

8.Lähetykset

8.1: Jos tapahtumalla on virallinen lähetys, joukkueiden ja pelaajien on odotettava, että lähetyksen tuotanto on valmis, ennen pelin aloittamista.
8.2: Turnauksen järjestäjä voi päättää kenellä on oikeus tehdä lähetystä tapahtumasta.
8.3: Online-turnauksissa lähetyksissä pitää olla vähintään 2 minuutin viive, joka voidaan toteuttaa GOTV:llä tai suoraan lähetykseen.
8.4: Pelaajat eivät saa lähettää omaa peliään offline-turnauksissa.

 

9.Demot

9.1: Internetin välityksellä pelattavissa turnauksissa, kaikkien pelaajien tulee nauhoittaa pelaajan pelikuvan demo kaikista otteluista ja toimitettava se pyydettäessä turnaustoimihenkilölle.
9.1.1: Kun olet pelipalvelimella, kirjoita “record match1_vastustaja” konsoliin, esimerkiksi “record match1_ence”.
9.1.2: Nauhoittaminen päättyy, kun poistut palvelimelta. Jos yhteytesi palvelimeen katkeaa, muista aloittaa nauhoittamaan demoa uudestaan toisella nimellä, jotta aiempi nauhoittamasi demo ei ylikirjoitu.
9.2: Koko pelistä nauhoitetun demon toimittamatta jättäminen johtaa kartan häviämiseen. Pelaajan pudotessa pelipalvelimelta useamman demon toimittaminen hyväksytään, mutta jokainen pelaajan pelaama kierros on oltava nauhoitettuna.